Como educar para que lle pasen cousas boas aos teus fillos

Un vídeo que todos os pais e nais deberían ver sobre como educar aos nosos fillos. Marian Rojas Estapé explicando de forma sinxela algunhas leccións básicas.