Técnicas para traballar o enfado e a rabia nos rapaces