A dislexia

Nos últimos anos o término”Dislexia”, está cobrando gran relevancia dentro do ámbito educativo, debido a que a dislexia é unha dificultade na lectoescritura que afecta a un elevado número de nenos, os cales presentan problemas á hora de superar as esixencias educativas.
Por desgraza, a falta de formación dos profesionais, a inexperiencia en realizar diagnósticos tempranos e a incompetencia do sistema educativo para tratar as necesidades concretas dos nenos disléxicos, provocou que, durante anos, moitos dos nenos e pícaras disléxicos háxanse etiquetado como vagos, torpes ou despistados, o que fometou o fracaso escolar nesta poboación.

Este tema ofrece unha ampla reflexión, pois o fracaso escolar dos nenos con dislexia afecta severamente a numerosas familias que ven como os seus fillos tardan tres veces máis que os seus compañeiros en facer os deberes, dedican moitas horas para prepararse os exames, non poden “saír a xogar” porque teñen que ir ao logopeda e, en definitiva, perden a maior parte da súa infancia diante dun libro, sen obter ningún resultado positivo, o que, na maioría de ocasións, leva a estes nenos e nenas a ter problemas de autoestima, presentar cadros de estrés, dores de cabeza, insomnio e apatía e desinterese cara a todo tipo de aprendizaxes.
Nesta páxina sobre dislexia imos tratar esta “Dificultade da lectoescritura” dun xeito práctico, baseada na experiencia de profesionais que traballan día a día con nenos e pícaras disléxicos, que coñecen os problemas que a dislexia provoca nas familias e as necesidades que estas suscitan. Por iso, a parte de ofrecer unha breve información teórica sobre a definición, etiología e diagnóstico da dislexia, nesta páxina atoparás:

  1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A DISLEXIA
  2. EXERCICIOS E MÉTODOS PRÁCTICOS DE INTERVENCIÓN EN LECTOESCRITURA
  3. ARTIGOS, PUBLICACIÓNS E DOCUMENTALES RELACIONADOS COA DISLEXIA,
  4. EXPERIENCIAS PERSOAIS DE NENOS DISLÉXICOS E DAS SÚAS FAMILIAS
  5. ATENCIÓN PERSONALIZADA A FAMILIAS E ASESORAMIENTO PROFESIONAL

Todo iso coa finalidade de dotar de ferramentas prácticas a pais, mestres, pedagogos, logopedas e demais profesionais, para que, entre todos, podamos atacar esta dificultade, que se sitúa entre as principais causas do fracaso escolar.

Preme na imaxe e chegarás á páxina web: