Aprender xuntos

Edición: Obra Social ”la Caixa”

Aprender xuntos, crecer en familia é un programa da Obra Social “La Caixa” que ten como obxectivo reforzar a amizade e a complicidade entre pais e fillos e contribuír a incrementar o benestar da familia, mediante a comprensión, a comunicación e o afecto.
Preténdese que os pais reflexionen sobre o papel da familia e todo o que poden facer para estimular e axudar aos fillos a crecer e a desenvolverse de xeito saudable. Paralelamente, que os nenos reflexionen tamén sobre como lles pode axudar a familia a abrirse camiño e a establecer novas formas de relación cos demais.
Cales son os obxectivos do programa? En primeiro lugar, contribuír a que a familia organícese mellor, por exemplo, no que respecta aos traballos de casa e potenciando a igualdade entre xéneros. Tamén fomentar a implicación dos pais na educación dos seus fillos para que poidan axudarlles a realizar as súas tarefas e a adaptarse á escola. Un obxectivo importante é reforzar a boa sintonía, que pais e fillos compartan momentos de lecer, que se distraian e divírtanse xuntos de xeito saudable e positiva. Todas estas actuacións contribúen a subliñar os valores da vida familiar e a necesidade dunha boa relación entre os seus membros, con vistas a crear un ambiente favorable para o desenvolvemento persoal dos mozos e tamén dos pais.

Compartir, debater e argumentar as opinións, sacar todo o partido da nosa capacidade de relación e as nosas potencialidades afectivas é o obxectivo final de Aprender xuntos, crecer en familia.

Para ler ou descargar, preme na imaxe: